Pro

Datuen politika eta legezko oharra:

Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen babes zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera, jakinarazten zaizu zu ekitaldi honetara etortzeak esan nahi duela baimena ematen duzula zure irudiak hartu, erreproduzitu, banatu eta argitaratzeko, baita publizitate-xedeekin eta edozein bitartekoren bidez ere, bitarteko elektronikoak barne.

Partaideek beren irudiaren eskubideak lagatzen dituzte ekitaldi honetara etortzeari dagokionez, edozein euskarritan ikus-entzunezko material oro egiteko (bitarteko elektronikoak barne) eta erreprodukzio teknikoko edo irudia eta soinua ustiatzeko prozedura ororen bidez erabiltzeko. Lagapen honek berekin ditu eraldaketa, banaketa, komunikazio publiko eta erreprodukzioko eskubideak, baita legozkiokeen bestelakoak ere, eta jabetza intelektualaren alorrean ezarri daitekeen legeditik eratorritako mugak bakarrik izango ditu. Lagapen hau doan egin da eta denbora eta lurralde mailako mugarik gabe.

Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta bera garatzen duen araudian aurreikusitako ondorioetako, jakinarazten zaizu ekitaldira etortzean zuk berariazko baimena ematen duzula zure datu-pertsonalak, zure irudiari eta ahotsari dagozkionak barne, fitxategi batean sartu daitezen tratamendu erabat konfidentzialerako merkataritza eta korporazio azterketetarako. Fitxategi horren arduraduna BILBAO FESTIVAL 2016, AIE da, IFZ V95848008, eta Bilbon (Bizkaia) du bere egoitza, Ventosa bidea 46, 1.

Era berean, jakinarazten zaizu jakinarazpen honen xede den ekitaldira etortzean zuk berariazko baimena ematen diezula arduradunei adierazitako datu pertsonal horiek lagatzeko kasu bakoitzean kontratatutako ikus-entzunezko sektoreko enpresek erabili eta tratatu ditzaten, eta argitaratu ahal izateko korporazio-webgunean, komunikabideetan, merkataritzako katalogoetan, barne-argitalpenetan eta beste euskarrietan, beti ere, jaso zireneko xedea errespetatuz.

Zure datu pertsonaletan sartu, zuzendu, ezeztatu eta aurka egiteko eskubidea erabili dezakezu; horretarako, eskutitz bat idatzi behar diozu aurrez adierazitako zuzendaritzari edo mezu elektroniko bat bidali helbide honetara,dudas@lasttour.net , zure izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea eta darabiltzazun eskubideak adieraziz eta NANaren edo zure nortasuna ziurtatzeko agiriaren fotokopia bidali, datuen babeserako Lege Organikoan eta garatzen duten arauzko xedapenetan adierazi bezala.

Cookien politika

Pribatutasunaren eta cookien politika hau (“Pribatutasunaren eta cookien politika”) ezarri da www.lasttour.net domeinu-izenarekin ostatatutako webgunean (“Webgunea”). LAST TOUR da bere titularra, Bilboko Ventosa bidea 46 zenbakiko 1. solairuan du (48013) helbidea eta IFZ B95345989 da.

Datu-pertsonalak babesteko indarrean dagoen legediaren arabera, pribatutasun eta cookien politikaren berri eman nahi die webgunearen erabiltzaileei; politika hori erabiliko du webgunean erregistratzean erabiltzaileak emango dituen datu pertsonalen tratamenduan eta datu horiek emateko, webgunean dagoen erregistrorako inprimakia bete beharko du (“erregistrorako inprimakia”).

Webgunean nagibatzeko, erabiltzaileek beren datu pertsonalak eman beharrik ez dute. Dena dela, Last Tourrek kasu batzuetan izena, helbidea eta beste datu batzuk eska ditzake, nahi dituen zerbitzuak eskaini ahal izateko.

Erabiltzaileak erregistrorako inprimakia betetzeak esan nahi du, nahitaez eta erreserbarik gabe, pribatutasun eta cookien politika ezagutzen eta onartzen duela eta erregistroko inprimakian horretarako egokitutako laukitxoa baliozkotu beharko dute. Beraz, erabiltzaileari gomendatzen zaio irakur dezala pribatutasun eta cookien politika hori erregistrorako inprimakia betetzean.

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

Erregistrorako inprimakian erabiltzaileak egiazko datu hauek jarri beharko ditu: izen-abizenak eta helbide elektronikoa. Erabiltzaileak Last Tourri bere datu pertsonalak ematean, berariazko baimena ematen dio LAST TOURRI pribatutasun politika honetan ezarritako terminoetan tratatu ditzan datu horiek. Era berean, LAST TOURRI jakinarazi beharko dio emandako datu horietan egondako aldaketa oro, eta une oro emandako datuak egiazkoak eta zehatzak izan beharko dira.

LAST TOURREk erabiltzailearen IP helbidea jaso dezake eta webgune barruko beste nabigazio-datuak ere bai, webgunearen iruzurrezko erabilerak identifikatu ahal izateko eta edukia, eskaintza eta nabigazioa erabiltzaile bakoitzera egokitu eta horren ondorioz webgunean izan dezakeen esperientzia hobetu ahal izateko.

Datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen legediaren arabera eta batez ere, datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren eta hori garatzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Erregelamenduaren arabera, eta gai honetan ezarri daitekeen Europako eta Espainiako araudi osoaren arabera, erabiltzaileak erregistrorako inprimakian borondatez emango dituen datuak fitxategi batean sartuko dira tratatzeko; fitxategi hori Datuen Babeserako Espainiar Agentzian izena emanda dago eta LAST TOUR da bere titularra. Fitxategi horren xedea da erabiltzailea identifikatzea eta erabiltzailearekin harremanetan jarri ahal izatea zerbitzuak behar bezala eskaini ahal izateko eta eskatzen den informazio oro emateko. Era berean, datu pertsonaletara sartu daitezke LAST TOURREKO langileak eta aurrez adierazitako xedeen ondorioz LAST TOURREN zerbitzura dauden hirugarrenak.

Erabiltzaileak sartzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ditzake, datuan babeserako Lege Organikoan ezarritakoa betez, kontuan izanik horiek erabiltzea pertsonala dela eta, ondorioz, bere nortasuna kreditatu beharko duela dagokionak. Eskubide hauek erabiltzeko, datuen titularrak sinatutako idatzi bat beharko da, bere helbidea adierazi beharko du, nortasun agiria nazionalaren kopia edo kreditatzeko beste dokumenturen baten kopia atxiki eta dena LAST TOURRI bidali posta elektroniko bidez dudas@lasttour.com, eta idatzizko jakinarazpena bidali posta helbide honetara: Bilbo, Ventosa bidea, 46, 1 (48013).

MERKATARITZAKO JAKINARAZPENAK BIDALI

Webgunean horretarako egokitutako laukia baliozkotuz gero edo newsletterrak jasotzeko borondatez erregistratu, erabiltzaileak baimena ematen du posta elektroniko bidez LAST TOURREN merkataritzako jakinarazpenak jasotzeko, LAST TOURREK berak edo bere lankideetakoren batek eskaintzen dituen produktuei edo zerbitzuei buruz.

Aurrez kontratu bidezko harremanen bat dagoen erabiltzaileen kasuan, LAST TOURREN produktuei edo zerbitzuei buruzko merkataritzako komunikazioak bidaltzeko baimena du LAST TOURREK, erabiltzailearen kontratazioaren xede izan zirenen antzekoak badira.
Erabiltzaileak edozein unetan uko egin diezaioke komunikazioak jasotzeari; horretarako, mezu elektroniko bat bidali beharko du dudas@lasttour.net helbidera, uko egiteko asmoa azalduz.

ADINEZ TXIKIAK

Webguneko zerbitzuak adinez nagusientzako bakarrik dira. Beraz, baldintza hau betetzen ez dutenek ezingo dute webgunean informazio pertsonalik eman LAST TOURREN datu-basean sartzeko. Baina, gurasoek edo tutoreek baimena eman ondoren, beren datu pertsonalak sartu ahal izango dituzte webguneko inprimakietan.

PRIBATUTASUN ETA COOKIEN POLITIKAKO ALDAKETAK

LAST TOURREK beretzat gordetzen du pribatutasun eta cookien politika hau aldatzeko eskubidea une bakoitzean indarrean dagoen legediaren arabera; horren berri webgunean emango duenez, erabiltzaileari gomendatzen dio aldiro begiratzeko, LAST TOURREK bere informazioa nola babesten duen jakin dezan.