Turismo Gobierno Vasco, BIME Live-ren babesle nagusia