Live
31 October Luxua A [Pl.3] 11.35 - 11.45 h.

FMA-KO KIDE IZATEAK EMATEN DITUEN AUKERAK. ZATOZ!

FMA Musika Jaialdien Elkartea topagune izango da horrelako ekitaldien sustatzaileei dagozkien eta sustatzaileak kezkatzen dituzten gaiak lantzeko eta bultzatzeko. Gune horretatik bideratzen ari da kudeaketako erakundeekiko (SGAE edo PRS) elkarrizketa; hortik bultzatzen dira, halaber, jasangarritasuneko ekimenak eta jaialdien Agenda 2030era egokitzeko ekimenak, eta gaur egungo araudia jaialdien sektorera egokitzeko lege-aldaketei buruz ere hitz egiten da, honako gai hauei dagokienez: besteak beste, segurtasuna eta osasuna muntaketa-lanetan, ikuskizunei eta zaratari buruzko legeak egokitzea, eta atzerriko artisten mugikortasun-araudia eguneratzea.

Hizlariak

Share